Voor werkgevers

Werknemers duurzaam inzetbaar laten zijn. Dat klinkt mooi… maar soms lukt het gewoon niet meer.

Omdat hij/zij minder functioneert of niet (meer) passend is;
Omdat hij/zij plaats wil maken voor een jongere collega;
Omdat er regelmatig sprake is van uitval of dat langdurend verzuim dreigt;
Omdat re-integreren kort voor de pensioendatum misschien niet zo zinvol (meer) is;
Omdat hij/zij gebruik wil/kan maken van een RVU/zware beroepen- of 45 dienstjaren regeling;
Omdat hij/zij op korte termijn komt te overlijden;
Omdat ………………………

Wij denken graag met u mee en het liefst vooruit!

Wij hadden een medewerkster van 64 jaar die regelmatig uitviel doordat het werk haar allemaal te zwaar werd. Toen Prometheus Advies haar had voorgerekend dat ze met nagenoeg hetzelfde netto inkomen per direct kon stoppen, was de keuze snel gemaakt en konden wij een jonger iemand aannemen.

Ontslag met aanvulling op WW

Werkgever en werknemer kunnen met wederzijds goedvinden ontslag overeenkomen. Het is in die gevallen niet per sé nodig om de volledige transitievergoeding te betalen. Een ander (lager) bedrag mag ook. Een persoonlijke berekening (gewenst inkomen als aanvulling op WW en IOW) moet leiden tot het feitelijk benodigde bedrag.

Onze afdeling ging over naar één nieuw computersysteem en dat was voor een van onze oudere medewerkers teveel gevraagd. Hij had z’n hele leven met z’n handen gewerkt en wilde dat de laatste 4 jaar tot z’n AOW datum graag blijven doen. Maar bij ons kon dat niet meer. Omdat wij hem niet zomaar wilde ontslaan hebben wij aan Prometheus Advies gevraagd om in overleg met deze medewerker een plan te maken. En laat dat nu naar tevredenheid van beide partijen gelukt zijn!

Ontslag in combinatie met vervroegd pensioen

Werkgever en werknemer komen met wederzijds goedvinden overeen om uit elkaar te gaan. Alleen kiest de werknemer niet voor aanvraag WW maar voor vervroegde pensionering.
Bij deze variant kan een ander bedrag dan de transitievergoeding overeengekomen worden. Desgewenst kan de werknemer na vervroegde pensionering andere werkzaamheden (chauffeursdiensten, controles verouderde apparaten, bemensing servicedesk, etc) gaan doen.

En oudere medewerker van ons wilde geen gebruik maken van het Generatiepact omdat hij het geld niet kon missen. Zijn pensioen was wel goed maar hij zat nu nog twee jaar vast aan de aflossing van een dure persoonlijke lening. Prometheus Advies heeft toen een alternatief Generatiepact verzonnen waardoor hij toch minder kon werken, zonder inkomensverlies.

Alternatief voor kansarme re-integratie

Als werkgever dien je te voldoen aan wet- en regelgeving. Maar heeft re-integreren een paar jaar voor de pensioendatum nog wel zin als de werknemer daar zelf ook niet gelukkiger van wordt. En bovendien heeft deze werknemer misschien wel een prima pensioen opgebouwd (zoals in de Zorg, Metaal of Grafische Industrie) dat door het pensioenfonds zomaar is uitgesteld naar 67 of 68 jaar. Vervroegde pensionering met een beetje hulp van de werkgever is dan misschien een aangenamere route.

John was 65 toen hij tegen een burn-out aan zat. Net geen 2 jaar meer tot zijn AOW datum. Het ging prima met hem, zolang hij maar niet aan zijn werk hoefde te denken. Re-integreren was een ramp. En waarom nog? Maar ziek thuis zitten mocht ook niet. Wat fijn dat Prometheus Advies met een voorstel is gekomen waar iedereen blij van werd. Iedereen een beetje inleveren. John zit inmiddels weer helemaal lekker in z’n vel.

RVU/zware beroepenregeling en/of 45 dienstjarenregeling

In veel CAO’s worden dit soort regelingen afgesproken. Goed bedoeld maar niet goed doordacht. Het zijn verkapte VUT regelingen die veelal gebruik worden door de mensen waarvoor de regeling niet is bedoeld. Gevolg daarvan is dat goed en gezond personeel veel te vroeg vertrekt (en dat is in een tijd van personeelstekorten niet logisch) en aan de andere kant wordt er dus veel geld “weggegooid” waardoor er te weinig over blijft voor de écht schrijnende gevallen. Individueel maatwerk is daarom veel logischer.

Onze Ondernemingsraad wilde graag dat wij een RVU regeling zouden invoeren waardoor alle oudere werknemers 3 jaar eerder met pensioen zouden kunnen. Toen wij samen met Prometheus Advies wat dieper op de materie in zijn gegaan, was iedereen het er snel over eens dat we het budget van zo’n regeling beter kunnen inzetten voor individueel maatwerk voor die werknemers waarvoor de laatste jaren écht een lijdensweg zullen gaan worden. Op die manier kan de inhoud van de regeling op maat substantieel beter zijn en daardoor ook haalbaar voor de minder bedeelde werknemers.

We hebben al heel veel dossiers naar volle tevredenheid opgelost.

Individueel vertrek (niet functioneren) met ontslagvergoeding (60+)
Individueel vertrek (dreigend verzuim) met ontslagvergoeding (60+)
Individueel vertrek (tijdens verzuim – geen WIA) met ontslagvergoeding (62+)
Individueel vertrek (na 2 jaar ziekte) met transitievergoeding
Individueel vertrek (op “eigen” verzoek) zonder ontslagvergoeding
Minder werken of minder salaris ivm demotie
Aangepast generatiepact (individueel / 60+)
Alternatief voor een collectieve RVU regeling (64+)

Welke bedrijven gingen u voor?

Hoe nu verder?

Bel of mail ons om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn en of wij u kunnen helpen.