Voor HR Professionals

Wij kunnen u helpen. Met creatieve oplossingen en/of met een eerlijke en onafhankelijke benadering.

Binnen HR worden werkzaamheden vaak verdeeld. De één doet beloning, de ander verzuim, de derde opleiding. Maar niemand kent de medewerker écht. Of het nu dossiers zijn van niet functioneren, van dreigend verzuim of van uitzichtloze reintegratie, de oplossing kan, zeker bij oudere werknemers, wel eens verrassend zijn. Denk in maatwerk. Niet in collectieve regelingen zoals Generatiepact of RVU-regeling.

Met onze jarenlange ervaring op specifiek ontslagzaken zijn wij de ideale sparringpartner om uw “hoofdpijndossier” eens mee te bespreken. Misschien kunnen we uw eigen oplossing bevestigen, mogelijk hebben wij een beter alternatief, of kunnen wij het dossier van u overnemen. Bijvoorbeeld als het te complex, te emotioneel of te persoonlijk wordt. Wij werken onafhankelijk en vertrouwelijk.

Als het gaat om reorganisaties en afspiegelen, dan heb ik ervaring genoeg. Maar afscheid nemen van een individuele werknemer vond ik lastig. Vaak omdat er geen goed dossier was en angst voor fiscale boetes. En hoe vertel je het de werknemer. Dus wat was ik blij met de specialisten van Prometheus Advies die met ons meedenken voor een plan van aanpak en dat vervolgens nog voor ons gaan uitvoeren. Met bijna altijd een succesvolle uitkomst.

Fred an HaackEigenaar - HR bureau Peoplez

Ontslag met aanvulling op WW

Werkgever en werknemer kunnen met wederzijds goedvinden ontslag overeenkomen. Het is in die gevallen niet per sé nodig om de volledige transitievergoeding te betalen. Een ander (lager) bedrag mag ook. Een persoonlijke berekening (gewenst inkomen als aanvulling op WW en IOW) moet leiden tot het feitelijk benodigde bedrag.

Re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers is voor werkgevers een grote uitdaging. Complexe dossiers komen op mijn bordje als interim verzuimspecialist en wil ik zoeken naar de beste oplossing voor de situatie. Inmiddels weet ik, dat als er sprake is van een goed pensioen, we Prometheus Advies moeten vragen om eens te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een vervroegde uitdiensttreding. Want niemand zit te wachten om energie te stoppen in een heilloos traject als er ook betere alternatieven zijn.

Annelies van den Beukel-CrielaardABC-Advies

Generatiepact

Hierbij wordt afgesproken dat een werknemer minder gaat werken, met behoud van een hoger salaris (en eventuele pensioenopbouw). Als deze regeling wordt ingevoerd dan zou ons advies zijn om dat te laten gelden tot 65 jaar, gevolgd door pensionering (of een andere regeling vanaf dat moment). Maar niet tot de AOW-leeftijd, zoals in veel generatiepacten wordt afgesproken. Waarom dubbel betalen?

Binnen onze organisatie hebben wij te maken met een vergrijsd werknemersbestand. Dit in combinatie met het zware beroep dat onze collega’s uitvoeren, komt het helaas voor dat sommige werknemers de eindstreep niet lijken te halen.
Om ziekteverzuim of ontevredenheid binnen de organisatie te voorkomen, schakelen wij Prometheus Advies in om samen met de betreffende werknemer te bekijken wat écht nodig is om de eindstreep te halen.
Doordat Prometheus Advies dit voor ons inzichtelijk maakt en in het advies zowel de kant van de werkgever als de werknemer meeneemt, kunnen we door middel van maatwerk een passende oplossing bieden en houden we iedereen tevreden!

Bianca van den TolHR Professional - VDK

Ontslag in combinatie met vervroegd pensioen

Werkgever en werknemer komen met wederzijds goedvinden overeen om uit elkaar te gaan. Alleen kiest de werknemer niet voor aanvraag WW maar voor vervroegde pensionering.
Bij deze variant kan een ander bedrag dan de transitievergoeding overeengekomen worden. Desgewenst kan de werknemer na vervroegde pensionering andere werkzaamheden (chauffeursdiensten, controles verouderde apparaten, bemensing servicedesk, etc) gaan doen.

Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, denken we dat in Nederland alles goed geregeld is. Ook wanneer een werknemer te horen krijgt dat hij op korte termijn zal komen te overlijden. Maar dat is helaas niet zo. Hoe mooi was het dat wij gebruik konden maken van de diensten van Prometheus Advies, die het allemaal helder aan de werknemer kon uitleggen en bovendien nog wat heeft kunnen regelen voor de partner.

Tom DuijvestijnHR Professional

RVU/zware beroepenregeling en/of 45 dienstjarenregeling

In veel CAO’s worden dit soort regelingen afgesproken. Goed bedoeld maar niet goed doordacht. Het zijn verkapte VUT regelingen die veelal gebruik worden door de mensen waarvoor de regeling niet is bedoeld. Gevolg daarvan is dat goed en gezond personeel veel te vroeg vertrekt (en dat is in een tijd van personeelstekorten niet logisch) en aan de andere kant wordt er dus veel geld “weggegooid” waardoor er te weinig over blijft voor de écht schrijnende gevallen. Individueel maatwerk is daarom veel logischer.

“Wij hebben een RVU regeling in onze CAO staan waardoor wij één van onze beste krachten vervroegd dreigden kwijt te raken. Met hulp van Prometheus Advies hebben we vervolgens een alternatieve regeling verzonnen waardoor we deze werknemer nog 2 jaar lang hebben kunnen behouden.

RobHR Interim

Welke dossiers hebben wij al eerder opgelost? Denk hierbij aan:

Individueel vertrek (niet functioneren) met ontslagvergoeding (60+)
Individueel vertrek (dreigend verzuim) met ontslagvergoeding (60+)
Individueel vertrek (tijdens verzuim – geen WIA) met ontslagvergoeding (62+)
Individueel vertrek (na 2 jaar ziekte) met transitievergoeding
Individueel vertrek (op “eigen” verzoek) zonder ontslagvergoeding
Minder werken of minder salaris ivm demotie
Aangepast generatiepact (individueel / 60+)
Alternatieve RVU regeling en “ga-nog-niet-weg” oplossingen (64+)

Welke bedrijven gingen u voor?

Hoe nu verder?

Bel of mail ons om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn en of wij u kunnen helpen.