Privacy

Ons Privacybeleid

Voor advies en berekeningen hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Wij gaan ervan uit dat u, met het verstrekken ervan, akkoord bent gegaan met de opslag daarvan in onze administratie. Wij zullen met de gegevens zo vertrouwelijk mogelijk omgaan. Zodra wij van mening zijn dat wij de gegevens niet (meer) nodig hebben, zullen wij deze vernietigen. Wanneer u wilt weten welke gegevens wij van u bewaren dan ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek via mail. U heeft ook de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om uw gegevens te vernietigen. Graag ontvangen wij dan per mail een verzoek, liefst voorzien van de reden. Wij zullen dan beoordelen of wij uw verzoek kunnen inwilligen en zullen u informeren. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij met uw toestemming.

Onze uitgebreide privacyverklaring zullen wij op uw verzoek aan u toezenden.

Indien onverhoopt gegevens van u in handen van onbevoegde derden komen zullen wij hiervan melding doen zodra wij daar kennis van hebben genomen.

Wij monitoren periodiek ons privacybeleid.

Wilt u meer informatie over onze diensten, wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?

Contact